Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepromoveerd. Op 1 januari 2024 is deze wet in werking getreden. Overigens beoordeelt een kwaliteitsborger verbouwingen niet eerder dan 1 januari 2025. Een belangrijk deel van zijn werk is het begeleiden van zijn cliënten met deze nieuwe bouwregelgeving. Zo heeft hij ook voor meerdere gemeenten het kwaliteitsborgingsbeleid geschreven. Hij schrijft veel over deze wet en geeft ook vaak cursussen. Peter heet u van harte welkom op zijn website over de wet.

Als bouwrechtadvocaat met een technische achtergrond kan hij als geen ander deze bouwwet op het snijvlak van bouwtechniek en regelgeving uitleggen. Peter is sinds 2008 dé bouwadvocaat met een technische achtergrond, die projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus en gemeenten bijstaat in vergunnings-, handhavings- en omgevingsplanzaken.

De Eerste Kamer heeft op 15 april 2021 aan minister Ollongren vragen gesteld over de wetenschappelijke publicaties van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan inzake de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Nu de Eerste Kamer hem veelvuldig aanhaalt, verzond Peter op 7 mei 2021 de volgende brief aan de Eerste Kamer.

Kwaliteitsborging
voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. Beide wetten veranderen de wijze van vergunningverlening en handhaving van bouwactiviteiten volledig. Een kwaliteitsborger beoordeelt een verbouwing overigens niet eerder dan 1 januari 2025. Ook leidt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen tot wijzigingen in de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer.

Voor bouwplannen onder het stelsel van kwaliteitsborging geldt een meldingsplicht in plaats van een vergunningplicht. Bij de bouwmelding moet de initiatiefnemer aangeven welke private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht houdt. Ook moet hij bij de bouwmelding een risicobeoordeling en een borgingsplan indienen, waarin de kwaliteitsborger de risico’s beschrijft onderscheidenlijk aangeeft hoe hij die wel vermijden. Als tijdens de bouw de kwaliteitsborger merkt dat het gerealiseerde bouwwerk niet aan de bouwtechnische voorschriften voldoet, dan moet hij de gemeente waarschuwen. De kwaliteitsborger kan namelijk niet handhaven; de gemeente wel. De kwaliteitsborger moet verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zijn positieve verklaring is onderdeel van het dossier bevoegd gezag. Zonder zijn positieve verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.

De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek dienen met name ter bescherming van de niet-professionele opdrachtgever. Zo verdwijnt de verborgen gebreken regeling. Dat is bij een niet-professionele opdrachtgever dwingend recht. De aannemer moet zijn opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwen als hij denkt dat het bouwplan niet leidt tot een deugdelijk bouwwerk. Bij oplevering moet een consumentendossier worden verstrekt, waarin informatie staat ten behoeve van het onderhoud van het bouwwerk.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies? Heeft u interesse in een inhouse-cursus over de praktische gevolgen van de nieuwe regelgeving? Neem dan contact op met Peter op tel. 06 - 10057046 of peter@pdhadvocatuur.nl.
Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen.