/ Ingenieur
/ Gepromoveerd
/ Raad van State

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is volledig gespecialiseerd in publiek bouwrecht, vergunningverlening handhaving, bouwtoezicht en omgevingsrecht. Als één van de weinige bouwrechtadvocaten van Nederland heeft hij een technische achtergrond. Bovendien komt hij uit een echte bouwfamilie. Hij kent de bouw.

In 2008 is hij beëdigd als advocaat en werkte hij bij één van de grootste advocatenkantoren van Nederland. Dit advocatenkantoor behoort tot de top drie in Nederland wat betreft omgevingsrecht en publiek bouwrecht. Hij stond destijds veel overheden bij in zeer complexe bouw-, handhavings- en bestemmingsplanzaken.

Ook heeft Peter jarenlang gewerkt op de bouwunit van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is onze hoogste bestuursrechter. Deze bouwunit behandelt alle vergunnings- en handhavingszaken. Daarom weet Peter als geen ander hoe de bestuursrechter in dergelijke zaken oordeelt. Ook zorgt dit ervoor dat hij risico’s zeer goed kan inschatten.

Peter is cum laude afgestudeerd in civiele techniek (weg- en waterbouw) met als specialisme constructies. Dit stelde hem in staat na zijn studie Nederlands recht (propedeuse en bachelor weer cum laude) als enige advocaat in Nederland te promoveren op vergunningverlening en handhaving van bouwtechnische voorschriften.

Ook heeft hij gewerkt als senior adviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet. In die hoedanigheid heeft hij geadviseerd over bouwregelgeving onder de Omgevingswet en onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Op de website www.bouwadvocaat.nl is meer te lezen over de bijzondere achtergrond van Peter.