/ Wkb
/ Omgevingswet 

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepromoveerd. Ook behandelt hij in zijn proefschrift vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten onder het huidige recht en onder de Omgevingswet.

Peter weet alles over vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Ook weet hij dankzij zijn jarenlange ervaring bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als geen ander hoe een bestemmingsplan moet worden uitgelegd en wat de beste mogelijkheden zijn om daarvan af te wijken.

Op de website www.bouwadvocaat.nl kunt u meer lezen over de expertise van Peter.