WKB Bouwmelding _ borgingsplan

/ Overgangsrecht

Het is begrijpelijk dat men verwacht dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geen schaduw vooruit werpt naar voorafgaand aan de inwerkingtreding op 1 januari 2022. Voor wat betreft vergunningverlening klopt dat. Voor een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet geldt het oude recht. De gemeente toetst het bouwplan niet alleen aan het bestemmingsplan, maar ook aan het Bouwbesluit 2012. Op het gehele vergunningentraject (dus ook bezwaar, beroep en hoger beroep) is dan het oude recht van toepassing. Wel is het zo dat als de gemeente na 1 januari 2022 handhaaft, het nieuwe recht geldt.

Voor wat betreft de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek is er wel overgangsrecht opgenomen, waardoor voor bouwprojecten niet direct de wijzigingen gelden. Echter is er geen regeling getroffen voor de waarschuwingsplicht van de aannemer aan de opdrachtgever en voor het opleverdossier. Dit betekent (vooralsnog) dat onmiddellijk vanaf 1 januari 2022 de aannemer moet voldoet aan zijn waarschuwingsplicht en hij ook een opleverdossier moet verstrekken. Ook als voorafgaand aan die datum de overeenkomst is getekend en de opdracht in uitvoering is.

Minister Ollongren heeft toegezegd te onderzoeken of het opleverdossier toch niet onder het overgangsrecht kan worden gebracht. Dan hoeft voor reeds lopende projecten geen opleverdossier te worden verstrekt. Onduidelijk is of deze wijziging doorgaat.