De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bestaat uit twee delen: i. de wijzigingen in vergunningverlening en handhaving (ook wel ‘het stelsel van kwaliteitsborging’ genoemd) en ii. wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. De onderstaande informatie gaat over de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek.

Anders dan de wijzigingen bij vergunningverlening en handhaving, zijn de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek niet uitgewerkt in lagere regelgeving. Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen werkt alleen de wijzigingen in vergunningverlening en handhaving uit. Het consumentendossier dat in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen, is dus niet in lagere regelgeving uitgewerkt.

Van sommige wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek kan worden afgeweken als de opdrachtgever geen bouwconsument is, maar een professional. Daarom loont het voor aannemers om aangepaste overeenkomsten en algemene voorwaarden op te stellen. Het belangrijkste voordeel is te bepalen bij het indekken tegen het verdwijnen van de verborgen gebreken regeling. In de overeenkomst met de professionele opdrachtgever zelf (dus niet in de algemene voorwaarden) kan worden vastgelegd dat de aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken die de professionele opdrachtgever bij de oplevering had kunnen ontdekken. Met een bouwconsument kan een dergelijke overeenkomst niet rechtsgeldig worden afgesloten.